OHSAS VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“Tüm kazalar önlenebilir” hedefimiz; sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası ve tüm meslek hastalıklarını önlemektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışanlarımız için bir yaşam biçimidir.

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetim sistemlerinde Türkiye’deki en iyi firmalar arasında yer alması sağlanır.

ISIG ve çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere ve standartlara uyulur.

Tüm süreçlerimizde çevre etki değerlendirmeleri yapılarak, sürekli iyileştirme ile olumsuz etkiler ortadan kaldırılır.

Bu politikaya uyulması tüm çalışanların ve alt işverenlerin sorumluluğu ve sözleşmelerinin bir parçasıdır.